images

Empol Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

Empol Grup olarak, kişi, kurum ve kuruluşların, site ve toplu konutların değişen ve gelişen şartlarını göz önüne alarak koruyucu güvenlik önlemleri ile ilgili memnuniyetlerini sağlayarak yüksek kalitede özel güvenlik hizmeti sunmak ana hedefimizdir. Bu sayede Ülkemiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Empol Grup, hizmetini çevreye duyarlı şekilde, insan haklarına saygılı müşterilerinin güvenliğini tehlikeye atmadan, özgürlüklerini de kısıtlamadan ve çevredekilere de rahatsız etmeden gerçekleştirmektedir.

Empol Grup‘un her kademesine göreve en uygun eğitimli personel seçilerek görevlendirilmektedir. İşe giriş için istenilen belgeleri tamamlamayan ve çalışma izni olmayan personel işe başlatılmaktadır.

Tüm çalışanlarımız; müşterilerimizin işyeri disiplinine, işyeri çalışma kurallarına, işyerinin genel politikasına, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyacağına, çalışırken öğrendiği iş ve ticaret sırlarını çalıştığı sürece veya işten ayrıldıktan sonrada 3. şahıs ve kurumlara vermeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmekteyiz.

Hizmet esnasında iş emniyeti kuralarına uyulmakta, çalışan personele ait yasal giderler ve sosyal haklar zamanında ödenmektedir. Gerek 5188 sayılı kanun, gerek iş kanunu, gerekse diğer mevzuatın ve müşterimizin öngördüğü her türlü kayıtlar muntazam ve düzenli olarak tutulmakta, hzmet konusunda verilecek talimatlara uyularak gerekleri yerine getirilmektedir.

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

  • Müşteri velinimetimizdir.
  • Daima güvenilir olmak hedefimizdir.
  • İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.


Sizlerden aldığımız güç ile ülke ekonomisine güç katmaktayız.

Sizin de tenkit, öneri ve katkılarınızla şirketlerimizin zaman içerisinde daha da büyüyerek gelişeceği, daha fazla ülke ekonomisine güç katacağına olan inancım tamdır.

Sizlere en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum

Aziz SELÇUK
Genel Müdür.